Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Kirlenen çevrenin temizlenmesinin, Önlenmesinden daha zor ve pahalı bir yöntem olduğunu biliyoruz.
Biz "temiz üretim" yapıyoruz.
Çevre kirliliğinin nedeni nüfus artışı değil, tüketim artışından kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıklardır. Atıkların çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde geri dönüştürülmesi ve çevre dostu ürünlerin kullanılmasıyla zarar en az seviyeye inmektedir.
Bizler üretim yaparken gelecek nesillerin ve tüm canlıların yaşama hakkını, havayı, suyu, toprağı düşünerek ve saygı duyarak…
Üzerimize düşen sorumlulukları olması gerektiği gibi yerine getirerek.
Enerjiyi tasarruflu kullanan makineler üretiyoruz.
Ahşap ambalajlar kullanıyoruz.
Tehlikeli bir atık olan solventi kullanmıyoruz.
Alüminyum ve demir atıkları gibi materyalleri TÜBİTAK onaylı iş ortaklarımızla geri dönüştürerek kullanıyoruz
Atıklarımızı sınıflandırıp yetkili tesislerde kullanıma kazandırıyoruz.
Çevre konusundaki hassasiyetimizi çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza aktararak yayılmasını ve eylemlerle desteklenmesini sağlıyoruz.
Dünyayı seviyoruz ve…
Sürdürülebilir bir çevre için araştırıyoruz, öğreniyoruz, eğitiyoruz, uyguluyoruz…