Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel felsefemiz, kendimizi sürekli yenileyerek, kaliteden ödün vermeden, güvenilir, sürekli kendini yenileyebilen ve sınırsız müşteri memnuniyeti sağlayan uluslararası bir Türk firması olmaktır.

Özçelik, üretim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken insana ve çevreye duyarlı olmayı, bilgi varlıklarının önemi ve gizliliğini korumayı ilke edinmiştir.
Bu sebeple:
-Yasal yükümlülükleri, idari şartları, üyesi olunan kuruluşların ve uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirerek sürekli gelişme sağlamayı,
-Gizlilik ve Bilgi Güvenliğinin etkin bir biçimde yönetilmesi için gerekli olan çalışmayı yaparak ortaya çıkması muhtemel zararları asgariye indirmeyi,
-İş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli çalışmaları yapmayı,
-Çalışanlara potansiyel İsg, Çevre ve Kalite konularında doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim vermeyi,
-Ürün tasarımlarında zararlı madde kullanımı azaltma ve çevreye zararı hiç olmayan ya da asgari seviyede olan ürünler seçmeyi,
-Atıkların değerlendirilmesi için geri dönüşüm ve geri kazanım konularında çalışmalar yapmayı,
-Teknolojiyi yakından takip ederek enerji, su ve doğal kaynak tasarruf sağlayarak verimliliği artırmayı,
-Ticari ilişkileri olduğu müşteri ve tedarikçilerinin gizlilik içeren bilgi ve belgelerini ilgili taraflar haricinde paylaşmamayı,
-Üretim ve hizmetin her aşamasında kaliteyi Özçelik faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi,

Özçelik firması tüm bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmayı, bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmektedir.